รับ เซ็นแบบ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง


รับ เซ็น แบบ เขียน แบบ ก่อสร้าง ขออนุญาต ก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน

โดยทีม สถาปนิก และ วิศวกร มีใบประกอบวิชาชีพ


รับ เซ็น แบบ เขียน แบบ ก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงาน ทั้ง แบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบงานระบบ สำหรับยื่น ขอ อนุญาต ก่อสร้าง หรือ ยื่น ขอ สินเชื่อ กับ ธนาคาร พร้อม ถอดแบบ ประมาณราคา จัดทำ BOQ ประมาณการ งบประมาณ ก่อสร้าง 


รับ เซ็น แบบ เขียน แบบ ขออนุญาต ก่อสร้าง ดังนี้

รับ เซ็น แบบ เขียน แบบ ก่อสร้าง (งาน สถาปัตยกรรม Architectural  Work) 
• เขียนแบบ แปลน พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่โดยรอบ ฯ
• เขียนแบบ แปลน พื้น เพดาน หลังคา ชั้น ระดับ ขนาด กว้าง สูง ตำแหน่ง ฯ
• เขียนแบบ งานตกแต่งภายใน ภายนอก
• เขียนแบบ รูปด้าน รูปตัด รูปขยาย รูปมิติ ฯ


รับ เซ็น แบบ เขียน แบบ ก่อสร้าง (งานโครงสร้าง Structural Work) 
• เขียนแบบ แปลน โครงสร้าง เช่น แบบแปลนฐานราก, แบบแปลนพื้นชั้นบน, แบบแปลนคาน หลังคา โครงหลังคา ฯ
• เขียนแบบ ขยาย โครงสร้าง เช่น แบบขยายฐานราก, แบบขยายการเสริมเหล็ก เสา คาน พื้น , แบบขยายบันได ฯ


รับ เซ็น แบบ เขียน แบบ ก่อสร้าง (งานระบบ System Work) 
• เขียนแบบ งาน ระบบ ไฟฟ้า ,ไฟฟ้าสื่อสาร ฯ
• เขียนแบบ งาน ระบบ สุขาภิบาล ประปา ดับเพลิง สปริงเกอร์ ฯ
• เขียนแบบ งานระบบ แอร์ ปรับอากาศ ระบายอากาศ ฯ
• เขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล เช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อน เครื่องจักรกล, ระบบกลไกต่างๆ ที่ต้องใช้ภายในอาคาร


รับ เซ็น แบบ เขียน แบบ ขอ อนุญาต ก่อสร้าง ตามความต้องการของลูกค้า แบบที่เขียนแล้วสามารถแก้ไขได้จนกว่างานผ่าน 


--------------------------------

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. คุยรายละเอียดงานและความต้องการ หรือ ส่งแบบให้ทางเราประเมินเนื้องาน
2. ทางเราจะประเมินเนื้องาน และ แจ้งราคาให้ลูกค้าทราบ
3. ระยะเวลาการทำงาน 5-10 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของงาน
4. สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ คือ 
- แบบพิมพ์เขียว 
- แบบที่เป็น ไฟล์ PDF และ ไฟล์ CAD
- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ+ สำเนา บัตร ปชช
- รายการคำนวณโครงสร้างของวิศวกร พร้อมเซ็นรับรอง

--------------------------------

ค่าบริการ รับ เซ็น แบบ เขียน แบบ ก่อสร้าง : เริ่มต้นที่ 5,000 บาท

1. อัตราค่าบริการ ประเมินจาก = พื้นที่ใช้สอย+ขนาดเนื้องาน+ความยากง่ายของงาน+ระยะเวลาที่ต้องการใช้
2. หากเป็นงานเร่งด่วน ราคาตามแต่ตกลง

------------------------------

ติดต่อสอบถาม : คุณบัญชา

Tel. 086-3202149, 085-3640569
ID Line : 0863202149
E-mail : life.idea2011@gmail.com

Website : https://www.lifeidea2011.com/  
               https://sen-baeb.lifeidea2011.com/

Facebook : https://www.facebook.com/SenBaeb/

ยินดีให้บริการ

------------------------------
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น